บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด"

บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี รวมทั้งการแต่งแร่และผลิตวัตถุดิบสำหรับการผลิตปุ๋ย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด


215/1 หมู่ที่ 7 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด ตั้งอยู่ที่

215/1 หมู่ที่ 7 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170

แผนที่บริษัท บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด

ได้แก่ 0535558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปุ๋ยเมืองเจริญ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*