บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด"

บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ขายฝากแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมทั้งอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด


199 หมู่ที่ 2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 2 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

แผนที่บริษัท บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0535558000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกหย่วนลิสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*