บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด"

บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด


9/33 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/33 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด

ได้แก่ 0535559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งแสงธรรม สินทรัพย์ ธุรกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*