บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด"

บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,900,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าทรัพย์สิน การให้กู้ยืมเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด


2/9 ถนนเจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/9 ถนนเจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0535559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอสเอส.ลิสซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*