ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรถบรรทุก ขนส่งสิ่งของทุกชนิด ลากจูง ยกรถทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่


138/2 หมู่ที่ 9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่ ตั้งอยู่ที่

138/2 หมู่ที่ 9 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่

ได้แก่ 0543558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก่งรถยก เมืองแพร่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*