ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง


185/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง ตั้งอยู่ที่

185/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง

ได้แก่ 0543558000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤทธิรงค์การช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*