ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขายรถจักรยานยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยายนยนต์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า


52/3 หมู่ที่ 7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า ตั้งอยู่ที่

52/3 หมู่ที่ 7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า

ได้แก่ 0543559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญน่า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*