ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายรถยนต์เก่าชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล


128/52 หมู่ที่ 2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล ตั้งอยู่ที่

128/52 หมู่ที่ 2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล

ได้แก่ 0543559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวายุบริบาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*