ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่


162/7 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่ ตั้งอยู่ที่

162/7 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่

ได้แก่ 0543559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านรักษ์แพร่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*