ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้เช่า หอพัก อพาร์ทเม้นต์ แมนชั่น ห้องพัก อาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์


6/4 หมู่ที่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ที่

6/4 หมู่ที่ 1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์

ได้แก่ 0543559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริอพาร์ทเม้นท์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*