บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด"

บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด


481 หมู่ที่ 9 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

481 หมู่ที่ 9 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด

ได้แก่ 0545558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บอร์นทูบิวด์2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*