บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด"

บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ อาคารพาณิชย์ ที่่ดิน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด


211 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

211 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

แผนที่บริษัท บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0545558000053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท งามพฤกษ์แลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*