บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด


187/1 หมู่ที่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

187/1 หมู่ที่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160

แผนที่บริษัท บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0545559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมืองแมน คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*