ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับปรึกษาจัดทำบัญชีและภาษีอากร จัดทำเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี


33/98-99 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี ตั้งอยู่ที่

33/98-99 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี

ได้แก่ 0553558000019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*