ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายรถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน


226/7 หมู่ที่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน ตั้งอยู่ที่

226/7 หมู่ที่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่านเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน

ได้แก่ 0553559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ.มอเตอร์น่าน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*