ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก


22 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก ตั้งอยู่ที่

22 ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก

ได้แก่ 0553559000055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนช้างเผือก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*