ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา


135 หมู่ที่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา ตั้งอยู่ที่

135 หมู่ที่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา

ได้แก่ 0553559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคภัทร การโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*