ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา


61 หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา ตั้งอยู่ที่

61 หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน 55120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา

ได้แก่ 0553559000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธุรกิจไชยยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*