ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง


177/4 หมู่ที่ 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง ตั้งอยู่ที่

177/4 หมู่ที่ 11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง

ได้แก่ 0553559000110
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*