ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจ้างถมดิน ขุดหน้าดิน ขนขยะ บรรทุกดิน หิน ทราย และรือถอนวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ


190 หมู่ที่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ ตั้งอยู่ที่

190 หมู่ที่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 55160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ

ได้แก่ 0553559000128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ลักษณ์กิจเจริญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*