บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด"

บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายคอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด


259 หมู่ที่ 4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

259 หมู่ที่ 4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด

ได้แก่ 0555558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ษรา แอสเซ็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*