บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด"

บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางการเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่ ปลูกพืช หรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด


275/1 หมู่ที่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด ตั้งอยู่ที่

275/1 หมู่ที่ 1 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

แผนที่บริษัท บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด

ได้แก่ 0555558000045
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โบทานิกการ์เดนน่าน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*