บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด"

บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด


662/10 หมู่ที่ 4 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด ตั้งอยู่ที่

662/10 หมู่ที่ 4 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด

ได้แก่ 0555559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ผลไพศาล2552 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*