บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายรถแทรกเตอร์ฟาร์ม พร้อมอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด


39 หมู่ที่ 14 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

39 หมู่ที่ 14 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

แผนที่บริษัท บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0555559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวเจน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*