บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด


149 หมู่ที่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

149 หมู่ที่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160

แผนที่บริษัท บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0555559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอ เบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*