บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด


559/1 หมู่ที่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/1 หมู่ที่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

แผนที่บริษัท บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0555559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชลลดา เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*