ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา


20 หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา ตั้งอยู่ที่

20 หมู่ที่ 4 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา

ได้แก่ 0563558000027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยเมืองพะเยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*