ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา


107 หมู่ที่ 11 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา ตั้งอยู่ที่

107 หมู่ที่ 11 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา

ได้แก่ 0563558000035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดี ปงกิจเจริญพะเยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*