ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้


14 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้ ตั้งอยู่ที่

14 หมู่ที่ 9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้

ได้แก่ 0563558000043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีมแท้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*