ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203


66 หมู่ที่ 3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203 ตั้งอยู่ที่

66 หมู่ที่ 3 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203

ได้แก่ 0563559000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมคอนสตรัคชั่น 3203:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*