ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา


119 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา ตั้งอยู่ที่

119 หมู่ที่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา

ได้แก่ 0563559000047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทรายโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*