ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา


70 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา ตั้งอยู่ที่

70 หมู่ที่ 11 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา

ได้แก่ 0563559000063
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์กิยา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*