บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด"

บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ซื้อขายที่ดิน พัฒนาที่ดิน จำหน่ายบ้าน ตีกแถว ที่พักอาศัยและอาคารชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด


101/7 ถนนวัดลี ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/7 ถนนวัดลี ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด

ได้แก่ 0565558000029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีทีเคเอฟ แอสเสท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*