บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด"

บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหลังคาแผ่น เหล็กลวด เหล็กฉากตาข่ายแผ่นโลหะโครงเหล็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด


788 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด ตั้งอยู่ที่

788 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด

ได้แก่ 0565559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.เค.เมทัลชีท พะเยา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*