บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด"

บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรัรบเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการถนนสะพานเขื่อนอุโมงค์และงานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด


22 หมู่ที่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 หมู่ที่ 11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150

แผนที่บริษัท บริษัท ทัพใหญ่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด

ได้แก่ 0565559000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทัพใหญ่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*