บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด"

บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้งและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด


12/21 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/21 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0565559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอส แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*