บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปลีกและส่งเวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด


50/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/1 หมู่ที่ 3 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000

แผนที่บริษัท บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0565559000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พะเยา เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*