บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ยาสูบ สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด


71/1 หมู่บ้านดอนศรีชุม หมู่ที่ 12 ถนนพิศาล ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/1 หมู่บ้านดอนศรีชุม หมู่ที่ 12 ถนนพิศาล ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด

ได้แก่ 0565559000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์สิน168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*