บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด"

บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าและผลิตเครื่องสำอาง เครื่องมือเสริมความงามและเครื่องอุปโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด


66 หมู่ที่ 1 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

66 หมู่ที่ 1 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

แผนที่บริษัท บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด

ได้แก่ 0565559000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิเกลคอสเมติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*