ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่"

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่


253 หมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่

253 หมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่

ได้แก่ 0572559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เปรม คอฟฟี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*