ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกเปลือกไม้และสินค้าต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต


747 หมู่ที่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต ตั้งอยู่ที่

747 หมู่ที่ 3 ถนนริมโขง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต

ได้แก่ 0573558000086
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนคณา อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*