ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)


942 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015) ตั้งอยู่ที่

942 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015)

ได้แก่ 0573558000094
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งศิริกรณ์ (2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*