ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8


248/1 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8 ตั้งอยู่ที่

248/1 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8

ได้แก่ 0573558000124
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ อินฟินิตี้ 8:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*