ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา  โฮเต็ล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล


8 หมู่ที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล

ได้แก่ 0573558000132
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาภา โฮเต็ล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*