ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค ทุกชนิด รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์


71 หมู่ที่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์ ตั้งอยู่ที่

71 หมู่ที่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์

ได้แก่ 0573558000159
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดมรัตน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*