ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับผลิตเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก


99/1 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก ตั้งอยู่ที่

99/1 หมู่ที่ 5 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติกเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก

ได้แก่ 0573558000175
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกาน คอสเมติก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*