ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552


199 หมู่ที่ 5 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552 ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 5 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552

ได้แก่ 0573558000248
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือคอนสตรัคชั่น 2552:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*