ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)


179 หมู่ที่ 1 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015) ตั้งอยู่ที่

179 หมู่ที่ 1 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015)

ได้แก่ 0573558000264
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เอ็ม เอนจิเนียริ่ง(2015):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*