ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ดอกไม้ ต้นไม้ ไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า


612/33 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า ตั้งอยู่ที่

612/33 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่าเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า

ได้แก่ 0573558000281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย ฟลอร่า:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*