ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ  แอดวานซ์ เทค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก-ส่งกระจก อลูมิเนียม ผ้าเพดาน ยูพีวีซี ไวนิล วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค


159/2 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค ตั้งอยู่ที่

159/2 หมู่ที่ 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค

ได้แก่ 0573558000329
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พลัส เจ แอดวานซ์ เทค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*